බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ විදුලි සහ බලශක්ති අර්බුදයට පිළියම් විදියට ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවලිය ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයෙ දීර්ඝ සංවාදයක් […]

මේ ජනවාරි මාසය තුළ කොයි මොහොතක හෝ මෙරට ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානම පවතින බවත් එම අවදානම මඟහරවා ගැනීමට […]

බොරතෙල් ගෙන්වීම තාවකාලිකව නවත්වා සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නොවැම්බර් 15 දින  සිට  දින 50 ක් වසා තැබෙනු ඇති බව […]

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට භූමිතෙල් විකිණීම සීමා කිරීමට සිදුව ඇතැයි, බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා අද මාධ්‍ය හමුවකදී පවසා ඇත. […]