අත්අඩංගුවේ සිටින සැකකරුවන් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුකරන ලෙසත්, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මානව හිමිකම්වලට ගරු කරන ආයතනයක් බවට […]

මාතර කැකුණදූර පදිංචි  හේවාලුනුගේ ලසන්ත නොහොත් ටින්කරින් ලසන්තව කළුතර දූෂණ මර්දන ඒකකය   නොවැම්බර් 25 වෙනිදා   රාත්‍රියේදී […]