පසුගිය ඔක්‍තෝබර් 13 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා(2016) දින නිමා වුයේ නෝබල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය කාට නම් ලැබේවී දැයි මහත් විපරමින් බලා […]

බෙංගාල ප්‍රදේශයේ(වර්තමානයේදි ඉන්දීය බටහිර බෙංගාලය සහ බංගලාදේශය ‍ලෙස එම ප්‍රදේශය හඳුන්වනු ලබයි) සංචාරී ජීවිතයක් ගතකරමින්, සුවිශේෂි ගීත සම්ප්‍රදායක් […]