ඉස්සරහට එන ඕනෑ ඡන්දයකට අලුත් සන්ධානයකින් තරග කරන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සූදානම් බව ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති රෝහණ […]

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළේ ඇමතිකම් ආදිය අතාරින්න සූදානම් නැති සමහරුන් ඉන්න නිසා ළඟදී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමේ සූදානමක් […]

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා පක්ෂය සූදානම් කිරීමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව තීන්දු […]

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් අලුත් සන්ධානයක් හැදීමට එම පක්ෂය තීන්දු කරලා. මීට කලින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය […]

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දායකත්වයෙන් අගෝස්තු 24 වෙනිදා කොවිඩ් අරමුදලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ අරමුදල පිහිටුවලා […]