සමගි ජන බලවේගය පැවැත්වීමට සූදානම් වී සිටින ජන බලවේගය කොළඹට නම් උද්ඝෝෂණය නැවැත්වීමට රට පුරා පොලිස් බාධක යොදා, […]

‘පණපිටින් ඉන්න රොනීව SM මරයි!’ යන මාතෘකාවෙන් අප බ්ලොග් අඩවියේ පළ වූ පුවතේ සඳහන් වන පරිදි එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන […]