ධනුෂ්ගෙ එක්කුස උපන් අයියා, ධනුෂ්ගෙ පළමු චිත්‍රපටියෙ රචකයා සහ ‘අන්ක්‍රෙඩිටඩ්‘ අධ්‍යක්ෂවරයා තමයි සෙල්වරාඝවන්. මේ අයියයි මල්ලියි චිත්‍රපටි හතරකදී […]

මෑත ඉතිහාසයේ හොලිවුඩ් චිත්‍රපටියක් සිනමාහලක බලලා ලබපු හොඳම අත්දැකීම අපි වින්දේ ස්පයිඩර්මෑන් නෝ වේ හෝම් චිත්‍රපටියේදී. ඒ නිසා […]

ස්කොඩ් ගේම් කියන්නේ කොරියානු කතා මාලාවක්. ඕනෑම මනුස්සයෙක් මේ 2021 අවුරුද්දේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න නම් බලන්න ඕනෑ, බලලා […]