වරායේ තියෙන කිරිපිටි කන්ටේනර් 12ක් නිදහස් කරගන්න බැරි වුණ හින්දා කිරිපිටි ගෙන්වපු නැව් සමාගම්වලට රුපියල් ලක්ෂ 37ක මුදලක් […]

රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට පැන තර්ජනය කළායැයි කියවෙන සිදුවීම අස්සේ සිරකරුවන් නිදහස් කිරීමේ […]

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට කඩා වැදී ඉතා දරුණු අපරාධකාරී ස්වරූපයෙන් හැසිරුණු බවට මූලාශ්‍ර ගණනාවකින් චෝදනා එල්ල වුණාට පස්සෙත් […]

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නීතිය හා සම්ප්‍රදාය අනුව ලෝකයේ හැම රටකටම උස් පහත් භේදයක් නැතිව සමානතාවයෙන් සැලකිය යුතු බවත්, […]

තමන් ‘බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති’ ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ‘බණ්ඩාරණායක’ කියන්නේ මෙරට දේශපාලනයේදී අදටත් පාවිච්චි කෙරෙන නමක්. […]

තමන් ‘බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති’ ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ‘බණ්ඩාරණායක’ කියන්නේ මෙරට දේශපාලනයේදී අදටත් පාවිච්චි කෙරෙන නමක්. […]

විදුර වික්‍රමනායක මහතා යුගදනවි බලාගාරයේ සීයට 40ක් ඇමෙරිකානු කම්පැණියකට ලබාදීම ගැන සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා කරපු ප්‍රකාශයකදී, බණ්ඩාරණායක දර්ශනය […]

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරණායක මහතාගේ ගුණ සමරුව සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා හොරගොල්ල බණ්ඩාරණායක සමාධිය අසලදී පැවැත්වුවා. මෙම උත්සවය එක්තරා ආකාරයකට […]

යුගදනවි බලාගාරය ගැන තීන්දුව ඩලස් අලහපෙරුම ඇමතිවරයාව හිටපු කාලයේදී මීට වඩා වෙනස් විදියට තමයි කරන්න හිටියේ. මේ බලාගාරය […]

ඔබේ හාස්‍යමය සුවය පිණිස මේ ආණ්ඩුව ගන්න කලින් දේශීය සම්පත් විකිණීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ දැමූ විශේෂ නිවේදනයක් සහ […]