* මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කරනවා සුදු ලූනු වංචාව රටට හෙළි කළ තමා එම සිද්ධියේ සැකකරුවකු කර විදෙස් […]

සුදුලූනු ටෙන්ඩරය පාස් කර ගැනීම සඳහා ඉන්දීය ජාතික ව්‍යාපාරිකයා විසින් ලංකා සතොස ආයතනයේ නිලධාරියෙක් රුපියල් දහසය ලක්ෂ හතලිස් […]

තමන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සහ සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිදු කටයුත්තකට මැදිහත් නොවීමට වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තීරණය […]

සතොස ආයතනය තුළ සිදුව ඇති බව කියන සුදුළූණු වංචාව සම්බන්ධයෙන් පුවත්පත්වල වාර්තා කළ මාධ්‍යවේදීන් සහ පුවත්පත් කර්තෘවරුන් කිහිපදෙනකුව […]

කළුතර සතොස ශාඛාවකින් රුපියල් 1360 ක් වටිනා බටර් පැකට් දෙකක් සොරකම් කලා යැයි සැක කරන පුද්ගලයෙකුට දකුණු කළුතර […]