ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවන් මැදිහත්ව ක්‍රියාකරන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාකාරීන් කිහිපදෙනෙකුට පහර දී මර්ණ තර්ජනය කර තිබෙන බවට […]

ඉදිරියට තිබෙන්නේ මීට වඩා අමාරු ගමනක් බවත් ඒ නිසා ඉදිරි වසර හතර තුළ ස්ථාවරව දිරියට යන ගමනකට අවතීර්ණ […]

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්මත වුවහොත් එය මාධ්‍ය නිදහසේ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මළගම වන බව නිදහස් ජනතා සන්ධානයේ සාමාජික […]

පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය (සූම් සංවාදයක්) ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් කරමින් සිය කීර්ති නාමයට හානි කළේ යැයි පවසමින්, […]