අර රිටිගල දේවේන්ද්‍ර කියන නමින් මීඩියාවලට වොයිස්කට් ආදිය දෙන කෙනා කියපු කතාවක් වෙබ්සයිට්වලින් දැන් ප්‍රමෝට් කරනවා. මොකක්දෝ යූටියුබ් […]