එළඹෙන උත්සව සමයේදී  කොළඹ නගරයේ  සෞඛ්‍ය නීති කඩකරමින් කටයුතු කරන ජනතාව රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණවලට යොමු කිරීමට  තීරණය කර […]