කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් පහර දුන් මිෂාර රණසිංහ මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික […]

රත්නපුර – කිරිඇල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේදී කළහකාරී ලෙස හැසිරුණු එවකට සබරගමුව පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු මහතා […]

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු රත්නපුර – කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයේ දී මහමගදී පහරකෑමට ලක්වූ පුද්ගලයා සිය ජීවිතාරක්ෂාව පතා පොලිස් […]

සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල පුද්ගලයෙකුට පහරදෙන වීඩියෝවක් සංසරණය වන අතර  පුද්ගලයෙකුට පහර දෙනු ලබන්නේ  ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු […]