2019 සැප්තැම්බර් 12වන දින රාත්‍රියේදී බීමතින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට කඩා වැදී දෙමළ සිරකරුවන් දණ ගස්වා , රැදවියන්ට හිසට පිස්තෝලය […]

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන්  අට දෙනෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ  ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාළ නඩුවේදී රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ […]

නිසි විමරශණයක් කරන්න පොලිස්පතිට නියෝගයක් වහාම වෙනත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කරන්න රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ රාත්‍රීයේදී  අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ඇතුළුවී […]

ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව නැගෙන චෝදනා විභාග කිරීම සඳහා අනලස් හා අපක්‍ෂපාතී ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බවද මාර්තු […]

ඒක වුණා නම්, ඉතින් CCTV දාන්න එපැයි එළියට” – තමන් කිසිදු දිනක බීමතින් බන්ධනාගාරයක් තුළට ඇතුළු වී නැතිබව […]