9/11 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට 20 වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඇමෙරිකාවේ මෑන්හැටන්හි අනුස්මරණ ස්මාරකය අභියස සංවිධානකර තිබූ විශේෂ සැමරුමට ජනාධිපති ගෝඨාභය […]