කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි වෛද්‍ය පැතුම් කර්නර් හමුවීමට ගිය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් […]

ගිනිඅවිය පැහැර ගත්තේ පැතුම් කර්නර්දැයි සොයයි හඳුනාගැනීමේ පෙරට්ටුවට නීතිඥ විරෝධය කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ජාතික […]