ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ආසාදනයවූ   කාන්තාව එන්නත් ලබා නොගෙන තිබියදීත්  මෙරටට ඇතුළු වූයේ කෙසේදැයි වහාම විමර්ශනයක් කළ යුතු බව රජයේ […]

බිහිසුණු ඔමික්‍රොන් කොරෝනා විකෘතිය අඩපණ කිරීම අරමුණු කරගෙන එන්නත් වැඩිදියුණු කරන්නේ යැයි ෆයිසර් සමාගම පවසන බව රොයිටර් පුවත් […]