හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගමට අයත් බව කියන කොටස් එකලස් කර සාදන ලද ව්‍යාජ අංකයකින් ධාවනය කළ සුඛෝපභෝගී […]