කෙන්යාවේ නිල සංචාරයක් සදහා මෙරටින් පිටත්ව ගිය නාමල් රාජපක්ෂ ඇමැතිවරයා නැවත ලංකාවට එන අතරවාරයේදී සුන්දර මාලදිවයිනට ගොස් සාෆ් […]

බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව හිටපු ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා දණගස්වා තර්ජනය කළායැයි කියන සිදුවීමට මුහුණදුන් දෙමළ සිරකරුවන් මුණගැහෙන්නට ක්‍රීඩා හා […]