ජනපති මන්දිරයට එරෙහි පෙත්සම් විභාගයට තමන් ජනාධිපතිව සිටියදී වාසය කළ කොළඹ මහගමසේකර මාවතේ නිවෙස විශ්‍රාම යෑමෙන් පසුවත් භාවිතයට […]

ඉදිරියේදී ඇති වෙන දේශපාලන තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් රට පුරා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පටන් ගන්නවාලු. […]

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වෙන්න කිසිදු සූදානමක් නැති බව ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා […]

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් අලුත් සන්ධානයක් හැදීමට එම පක්ෂය තීන්දු කරලා. මීට කලින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය […]