අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ප්‍රශ්ණය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරිමට අභයාරාම විහාරාදිපති, රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද […]

ඔක්තෝබර් 11 වන දින අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන් සාකාච්ඡාවක් කිරීමට ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට ආරාධනා කර […]

ඔබේ හාස්‍යමය සුවය පිණිස මේ ආණ්ඩුව ගන්න කලින් දේශීය සම්පත් විකිණීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ දැමූ විශේෂ නිවේදනයක් සහ […]

යෝජනාව අගමැතිගෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා නිවාස 200 ක නව ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් […]

ගුරු ප්‍රශ්නය ගැන මේ වෙද්දී ගුරුවරුන් කියන කතාවට අබමල් රේණුවක සවේදීකමක් නැතිව, ඒ කතා ගැන කිසිම සඳහනක්වත් නැතිව […]

ආණ්ඩුව අගෝස්තු 30 වෙනිදා වෙන කොට ගුරු වැටුප් ගැටලුවට විසඳුමක් දෙනවා නම්, ගුරු විදුහල්පතිවරු වර්ජනය අවසන් කරලා රාජකාරිවලට […]

කෝවිඩ් 19 වසංගතය මර්ධනය කරන්න ලෝකයේ ධනවත් රටවල් කරන සමහර දේවල් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අසීරු බව අගමැති […]

මහින්ද රාජපක්ෂ ඉවරයි කියලා අපි මීට කලින් දවසක් කිව්වා. ඒකෙන් අදහස් කළේ ඔහුගේ දේශපාලන ගමන අවසන් කියලා. දැන් […]