ලේකම්ගේ මුදල් වංචාව ගැන සඳහන් කරමින් හිරු ටීවී, ලංකාදීප සහ ඩේලි මිරර් මාධ්‍ය ආයතන මහින්ද රාජපක්ෂගේ නම මුල්වරට […]

ලේකම් විසින් මාස ගාණක වැටුප් එකතු වෙලා, කෝටි හතරකට වැඩි මුදලක් පමණ වූ විශාල සල්ලි ප්‍රමාණයක් ගසනු ලැබූ […]

ඔබේ හාස්‍යමය සුවය පිණිස මේ ආණ්ඩුව ගන්න කලින් දේශීය සම්පත් විකිණීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ දැමූ විශේෂ නිවේදනයක් සහ […]

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ලබන සතියේ ඉතාලි සංචාරයක් බලා පිටත්ව යාමට නියමිතව ඇත. ඉතාලියේ විශ්ව විද්‍යාලයක පැවැත්වෙන සමුළුවකට සහභාගී […]

ගුරු ප්‍රශ්නය ගැන මේ වෙද්දී ගුරුවරුන් කියන කතාවට අබමල් රේණුවක සවේදීකමක් නැතිව, ඒ කතා ගැන කිසිම සඳහනක්වත් නැතිව […]