2019 සැප්තැම්බර් 12වන දින රාත්‍රියේදී බීමතින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට කඩා වැදී දෙමළ සිරකරුවන් දණ ගස්වා , රැදවියන්ට හිසට පිස්තෝලය […]

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන්  අට දෙනෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ  ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාළ නඩුවේදී රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ […]

නිසි විමරශණයක් කරන්න පොලිස්පතිට නියෝගයක් වහාම වෙනත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කරන්න රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ රාත්‍රීයේදී  අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ඇතුළුවී […]

ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව නැගෙන චෝදනා විභාග කිරීම සඳහා අනලස් හා අපක්‍ෂපාතී ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බවද මාර්තු […]

හිටපු බන්ධනාගාර හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සම්බන්ධ බවට චෝදනා කෙරෙන සිදුවීම පිළිබදව සොයාබැලීම සදහා […]

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරු සුබසාධන රාජ්‍ය ඇමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ ලොහාන් රත්වත්තේ පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණයක් තැබීම හෝ ඔහුගේ […]

බන්ධනාගාර කටයුතු පිළිබඳ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් සිර මැදිරිවලින් එළියට ගෙන පිස්තෝලයක් ගෙන තර්ජනය […]

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ඇතුලු පිරිසක් වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර වෙත බීමත්ව ගොස් කලහකාරී ලෙස හැසිරුණා යයි කියන සිද්ධීන් […]