2019 සැප්තැම්බර් 12වන දින රාත්‍රියේදී බීමතින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට කඩා වැදී දෙමළ සිරකරුවන් දණ ගස්වා , රැදවියන්ට හිසට පිස්තෝලය […]

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන්  අට දෙනෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ  ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාළ නඩුවේදී රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ […]

නිසි විමරශණයක් කරන්න පොලිස්පතිට නියෝගයක් වහාම වෙනත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කරන්න රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ රාත්‍රීයේදී  අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ඇතුළුවී […]

රාජ්‍ය ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට පැන තර්ජනය කළායැයි කියවෙන සිදුවීම අස්සේ සිරකරුවන් නිදහස් කිරීමේ […]