– ගෙදර වාහන සර්විස් එකක්ද? – මාසෙට ලක්ෂෙට ආසන්න බිල්! – මේ දුප්පත් මිනිහාගේ බිල් නොගෙව්වා කියා කපන […]

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹූක්වල්ල මහතා සමග ඇතිකරගත් මතගැටුමක් හේතුවෙන් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ප්‍රසන්න ගුණසේන සහ කළමනාකාර […]