මාර්තු 30 වන දින මිරිහානේදී පැවති විරෝධතාවය ආවරණය කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන් කිහිපදෙනෙකුට ආරක්ෂක අංශ සහ පොලිස් නිලධාරීන් සිදු […]

මුලතිව් ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදියෙකු වන විශ්වලිංගම් විවාචන්ද්‍රන්ට හමුදා සෙබළුන් පිරිසක් ම්ලේච්ඡ ලෙස පහරදීමෙන් පසු ඔහුව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණා. […]