මාර්තු 23 වෙනිදා පැවැත්වෙන සර්ව පාක්ෂික සමුළුවට සහභාගි නොවීමට තම පක්ෂය තීරණයක් ගත් බව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහලේකම්, […]