නවසීලන්ත අගමැතිනී ජසින්ඩා ආර්ඩන් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බවත් ඇය ලබන පෙබරවාරි මස 07 වෙනිදා සිට […]