ලංකාවේ මේ වන විට ඇති වී ඇති ආර්ථික අර්බුදය නිසා තමන්ට ලංකාවේ ජිවත් වීමට නොහැකි බව පවසමින් ශ්‍රි […]

දැනටමත් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කන්ටේනර් 1500ක් පමණ මුදා හැරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් […]

පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරලා ගොඩක් මැති ඇමතිවරුන් නිවාඩු ගන්න කාලෙක වුණත් අර මැතිවරණ පවත්වන්න ඕනෑ කරන නීති හදන්නට දාපු […]