ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ගෙදර යන ලෙසත් බඩු මිල අඩු කරන ලෙසත් ඉල්ලමින් […]

මඩකලපුව එරාවුර් පොලිස් වසිමේ වන්දාරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට අද රාත්‍රී විරෝධතාවක් පැවැත්විණි. විශ්ව විද්‍යාල සිසුහු […]