රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වර්තමාන නිලධාරී මණ්ඩලයට විරුද්ධව ක්‍රියා කළ සහ ඔවුන්ට එරෙහිව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ නිකුත් කළ වෛද්‍ය […]

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ 2021 /22 නිලවරණයේ සිදු කර ඇති අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් පවත්වා අධිකරණයට වාර්තාවක් ගොනු […]

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කොවිඩ් කාර්ය සාධක බලකායේ සක්‍රීය කටයුතුවලින් ඉවත් වූ බව එහි මාධ්‍ය කමිටු සාමාජික වෛද්‍ය […]

ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිරෙන කෝවිඩ් වෛරස ප්‍රභේදය ඉතා වේගයෙන් තවත් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුටම ආසාදනය දීමේ හැකියාවක් ඇති බවත්, මරණ […]