හානියට පත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් අදාළ ආයතනවලට යළි බාර දෙන්නයි විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් දැන්වීම් පළ කර පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් […]

90%ට වඩා ප්‍රමිතියෙන් තොර උදුන් හා උපාංග හේතුවෙන් පසුගිය දිනවලදී වාර්තා වූ ගෑස් පිපිරීමේ අනතුරු සිදු වී ඇති […]

ගෑස් සිලින්ඩර ප්‍රශ්නය සියයට සියයක් නිවැරදිවී ඇතැයි පාරිභෝගික ජනතාවට තවමත් සහතිකයක් ලබාදිය නොහැකි බව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය […]

නිවෙස්වලට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට මිලදී ගෙනගොස් ඇති ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර සම්බන්ධයෙන් කිසියම් හෝ ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් අදාල ගැස් […]

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන රජය හා අදාළ ආයතන පසුගිය කාලයේ තම වගකීම ඉටුකර නැති බව නිහතමානීව පිළිගන්නා බවත්, […]

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මිරිහානේ පිහිටි නිවසේත් ගෑස් කාන්දුවක් සිදුව ඇති බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත. අනිද්දා පුවත්පතේ […]