අපේ ජනාධිපතිතුමා විසින් “එක රටක් එක නීතියක්” හැදීමේ කටයුත්ත භාරදී තිබෙන ග.ඤා. හාමුදුරුවන් රත්නපුරයේ මිනිපුර තපෝවනයේ රතන හිමියන්ටත් […]

ගලගොඩඅත්තේ ඥානණසාර හිමි වාසය කරන රාජගිරියේ ශ්‍රී සද්ධම්ම රාජික විහාරස්ථානයේ ආසන්නයේ  පිහිටි අතුරු ඇළ මාර්ගයක් ගොඩ කර එම […]

ජාතීන් අතර වෛරය අවුළුවා ලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකට බෞද්ධ භික්ෂුවක් යටතේ ඇති ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසුරුවා හරින ලෙස […]

‘එක රටක්, එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කළ යුතු යැයි […]

ජනාධිපතිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ”එක රටක් – එක නීතියක්” සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර,  […]

ඥාණසාර හිමියන් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා පුනුරුත්ථාපනය කිරිම සඳහා රෝහලක් ඉඳිකිරීමට සුදානම් වන බව ඒ හිමියන් පවසා ඇත. ඒ […]