ලංකා ඊ නිව්ස් වෙබ් අඩවියේ නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරන  කීර්ති රත්නායක මහතාව 2022 ජනවාරි 15 වෙනි දින […]