මේ වෙද්දී ලංකාව ඉන්නේ අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටිකවත් වරායෙන් මුදල් ගෙවලා නිදහස් කරගන්න බැරි තරම් කඩාවැටීමක. මේ වෙද්දී කන්ටේනර් […]

රජය 2022 වසරේදී රුපියල් බිලියන 3184ක ණය ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව අරුණ පුවත්පතේ වාර්තාවක් තිබුණා. ඒ මෙවර අයවැය අනුව […]

 ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය නොගෙවා ඒවාට නිගරු නොකර නියමිත කාලයට ගෙවන බව සහතක වෙලා රජයට මෙරට තුළදී ගත හැකි ප්‍රායෝගික […]