සීඅයිඩීය සම්පූර්ණයෙන් නීතිවිරෝධීව පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත හොරකම් කිරීමේ දරුණු ක්‍රියාවක් ගැන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක හෙළිදරව්වක් කළා. […]