යතුරුපැදියක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් 2017 වසරේදී   පොලිස්   අත්අඩංගුවට ගත්  මිහින්තලය  ප්‍රදේශයේ තරුණයකු  තේක්ක ගසක එල්ලා  අමානුෂික අන්දමින් […]