ෆේස්බුක්හි පළ කළ ඡායාරූපයක් පදනම් කරගෙන සංගීතඥයකු වන ස්ටීව් ජෝසප් ඇන්ඩර්සන් මහතා හෙට උදෑසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා […]

දඹුල්ල නගර සභාවේ බලු බද්ද වාර්තා කළ ආකාරයත් එහි මූලාශ්‍රත් ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍යවේදී මහින්ද උදයසිරි මහතාගෙන් […]