දෙසැම්බර් 21 වැනිදා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගෙන් මාධ්‍යවේදීන් විදේශ සංචිත අර්බුදය සහ ණය වාරික ගෙවීම ගැන […]

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගනුදෙනු කරනවා නම් තමන් ආණ්ඩුවෙන් යන බව පැවසූවේ කළ වත්මන් රජය කිසිම අවස්ථාවක ජාත්‍යන්තර […]

දැන් තියෙන ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදීමට අමාරු නිසා, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යනවාද නැද්ද කියන කාරණය ගැන දෙසැම්බර් 13 වැනිදා […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබී ඇති තොරතුරු මත මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිටකොටුවේ සහ වෙනත් ස්ථානවල පිහිටි […]

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට ව්‍යවස්ථාවට පටහැණිව කැබිනට් බලතල දීම ව්‍යවස්ථාව විහිළුවක් බවට පත් කරන අනීතීක […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාට කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුගේ තත්ත්වය පිරිනමා ඇත.  මෙම නව බලතලත සමග ඔහු රටේ පස්වැනි පුරවැසියා […]

 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සැප්තැම්බර් 17 දින තුළ දී රුපියල් බිලියන 45.95 මුදල් තොගයක් අලුතින් වෙළෙඳපොළට මුදා හැරීම […]

තමන් යළි මහ බැංකුවට පිවිසීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය කලබල වී ඇත්තේ එහි නව වෙනසක් සිදුවන බව ඔවුන් දන්නා නිසා […]

අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් ශ්‍රී ලංකාවට නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසා ඇත. […]