පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ  හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂ  තුෂාන් ගුණවර්ධන  මහතා  ලංකාදීප පුවත්පතට කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් එහි ප්‍රධාන කර්තෘවරයාගෙන් […]

සතොස ආයතනය තුළ සිදුව ඇති බව කියන සුදුළූණු වංචාව සම්බන්ධයෙන් පුවත්පත්වල වාර්තා කළ මාධ්‍යවේදීන් සහ පුවත්පත් කර්තෘවරුන් කිහිපදෙනකුව […]

වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශයක් ලබා ගෙන ඇත. ඒ සුදුලූනූ බහාලුම් දෙකක් වෙනත් පාර්ශ්වයකට […]