තමන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් බැටන් පොලුවලින් පහරදීම සඳහා අවසර ඉල්ලුවේ නැති බවත්, ඒ සඳහා තමන්ට දැනටමත් අවසර තියෙන බවත් […]

ඇමති සරත් වීරසේකරගේ ආන්දෝලනාත්මක සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා එස්ටීඑෆ් නිලධාරීන් පිරිසකුත් පාවිච්චි කරමින් දිවුලපිටි‍යේ ඉඩමක් අල්ලන්න උත්සාහ කරපු කතාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් […]

 පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ වළ දැමූ රත්තරන් තොගයක් හොරෙන් ගොඩගන්න ගිය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හෙවත් සරත් වීරසේකර මහතාගේ අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ […]