වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට ඇතුළු වී කලහකාරී ලෙස හැසිරීම සහ රැඳවියෙකුගේ හිසට ගිනි අවියක් තබා තර්ජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් […]

වැලිකඩ හා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට බීමතින් ඇතුල්වීම සහ රැඳවියෙකුගේ හිසට ගිනි අවියක් තබා තර්ජනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දේපාර්තමේන්තුව […]

ඒක වුණා නම්, ඉතින් CCTV දාන්න එපැයි එළියට” – තමන් කිසිදු දිනක බීමතින් බන්ධනාගාරයක් තුළට ඇතුළු වී නැතිබව […]

අත්අඩංගුවේ සිටින සිරකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම රජයේ වගකීමක් බවත්, ලොහාන් රත්වත්ත මහතා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වී රැඳවියන්ගේ හිසට ගිනි […]

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරු සුබසාධන රාජ්‍ය ඇමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ ලොහාන් රත්වත්තේ පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණයක් තැබීම හෝ ඔහුගේ […]

බන්ධනාගාර කටයුතු පිළිබඳ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් සිර මැදිරිවලින් එළියට ගෙන පිස්තෝලයක් ගෙන තර්ජනය […]

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ඇතුලු පිරිසක් වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර වෙත බීමත්ව ගොස් කලහකාරී ලෙස හැසිරුණා යයි කියන සිද්ධීන් […]

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙන ලියුම ජනාධිපතිවරයාට බාරදීලා. බන්ධනාගාරවලදී තමන් අතින් සිදු වූ සිදුවීම්වලට වගකීම බාරගන්නා බව […]

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අනුරාධපුර සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරවලට ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිවරයා කඩාවැදුණු බවට එල්ලවන චෝදනාව ගැන නිවේදනයක් […]

මේ වන විට උසාවියට අපහාස කිරීම පිළිබඳ නඩු තීන්දුවකින් වසර හතරක සිර දඬුවම් ලබමින් සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී […]