වැඩි ප්‍රමාණයක් මුදල් වෙන් කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ රජයේ නිවාස සහ වාහන නඩත්තු කිරීමට චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග, මහින්ද රාජපක්ෂ, […]

ශ්‍රී ලංකාවේ තර්ජනය, මර්දනය සහ මිනීමැරීම පටන් ගත්තේ මැයි 9 වැනිදා බව කැබිනට් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් තීන්දු […]

මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කර අද දිනට වසර 13ක් ගෙවී ගොස් ඇත. තම සැමියා වන මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ […]

ශ්‍රී ලංකාව, වෙනත් බොහෝ අඩු සහ මැදි ආදායම් රටවල් මෙන්ම බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක ගණනාවක් හේතුවෙන් මූල්‍ය කම්පන […]

2022 දෙසැම්බර් 22 දා චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තිබුණු ‘ධර්මසිරි’ උපහාර උත්සවයේ දී කරපු අදහස් දැක්වීමෙදි ජයදේව උයන්ගොඩ සහෝදරයා කියනව […]

මේ මගේ සඳයි, පුරහඳ කළුවර, සුළඟ එනු පිණිස චිත්‍රපට පිළිබඳ කියැවීමක් සමකාලීන සිංහල සිනමාවේ ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් චිත්‍රපට (මේ […]