කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් පහර දුන් මිෂාර රණසිංහ මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික […]