තමන් ආණ්ඩු කළ සමයේදී විදෙස් ණය ලබාගත් වර්තමාන විපක්ෂයට රජයට විරුද්ධව චෝදනා එල්ල කරනවා හැර ජනතාව වෙනුවෙන් කිසිදු […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 206ක් වටිනා රත්තරන් ගිය මාසේ රහසේම විකුණලාලු. අපේ රට සතු රත්තරන් සංචිතයෙන් […]

 පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ වළ දැමූ රත්තරන් තොගයක් හොරෙන් ගොඩගන්න ගිය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හෙවත් සරත් වීරසේකර මහතාගේ අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ […]