කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරයෙ කොටස් විකිණීමට අදාළව ඇමරිකාවේ නිව් ෆොට්‍රස් එනර්ජි සමාගම සමග අස්සන් කරන ලද ගිවිසුම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට […]

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඔක්තෝබර් 29 වැනිදා යුගදනවි ගිවිසුමට එරෙහි මහජන මන්ත්‍රණ සභාවේදී කරපු කතාවේ තිබුණ වැදගත්ම […]

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල නිෂ්පාදනයට ගෑස් සැපයීම සඳහා ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ආයෝජන සමාගම යුගදනවි බලාගාරයේ කුප්‍රකට හොර ගිවිසුම් […]

මෙහි එන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ඔක්තෝබර් 22 වැනිදා කරපු ප්‍රකාශය. ‘කෙරවළපිටිය යුගදනවි බලාගාරය, […]

‘අයවැයත්, ඉදිරියේදී අපට දක්වන සැලකිල්ලත් මත තමයි මේ ආණ්ඩුව එක්ක එකමුතුව ඉන්නවාද, නැද්ද කියන  තීන්දු වෙන්නේ.’ යනුවෙන් අපිත් […]

යුගදනවි බලාගාරයේ සියයට 40ක කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ඉදිරි පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවේ […]

ආණ්ඩු පක්ෂයේ සමහර පිරිස් කියන විදියට කෙරවලපිටිය යුගදනවි LNG බලාගාරය පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කලේ නැතැයි […]

යුගදනවි බලාගාරය ගැන තීන්දුව ඩලස් අලහපෙරුම ඇමතිවරයාව හිටපු කාලයේදී මීට වඩා වෙනස් විදියට තමයි කරන්න හිටියේ. මේ බලාගාරය […]