ජනාධිපතිවරයාට අපහාස වන ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම හෝ හුවමාරු කිරීම කළ නොහැකි බවට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී […]

කළුතර  අපරාධ විමර්ශන  ඒකකයේ අත්අඩංගුවේ සිටියදී ආයුධ පෙන්වන්න රැගෙන ගොස් ඝාතනය කළ  හේවාලුනුවිලගේ ලසන්ත නොහොත් ටින්කර් ලසන්තගේ  බිරිඳ […]