බිඟුන් මේනක ගමගේ ජීවිතය බේරාගනු වස් ස්වයං පිටුවහලකු වීම ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවන ඛේදනීය ඉරණමකි. ඒ බොහෝදුරට අපේක්ෂා නොකළ ජීවන […]