නාවික හමුදාවේ හිටපු මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රියර් අද්මිරාල් සුසිත් වීරසේකර මහතාට එරෙහිව උපාලි අබේරත්න ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කළ […]