අප්‍රේල් 21 පාස්කු දින මිලේච්ඡ ප්‍රහාරය ‘නොවැළැක්වීමේ’ චෝදනා ලැබ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඇතුළු ඉහළම පොලිස් […]

අගෝස්තු 16 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත වූ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වාරය අවලංගු කිරීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීන්දු කර […]