මහින්ද සමග ‘එක්ව නැගිටිමු‘ යන තේමාවෙන් නාවලපිටියේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු රැළිය වෙනුවෙන් විශාල පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් […]